RTY.pl
Jak wpisać kod do radia Blaupunkt?

..czyli co zrobić, gdy na wywietlaczu radia pojawia się napis "SAFE"?
  1. Włącz zapłon
  2. Trzymając wciśnięty przycisk AS włącz radio i trzymaj AS, aż usłyszysz "BIP" w głośnikach (do tego czasu nie puszczaj AS)
  3. Wpisz twój kod w następujący sposób: dla każdej cyferki z kodu wciskaj wielokrotność kolejnych cyfr na panelu np.:

    KOD: 5473
    Naciskasz 6 razy klawisz 1, 5 razy klawisz 2, 8 razy klawisz 3 i 4 razy klawisz 4

  4. Zatwierdź kod klawiszem AS
  5. Wyłącz i włącz radio
  6. Ciesz się muzyką z twojego radia :-)