Tekst "normalny":
Tekst po wymieszaniu wewnętrznych liter w poszczególnych słowach:
Zgdoine z nwnajmyzosi bniaadmai pdrowzemaropzyni na byistckrjyh uianectyertswh nie ma znenazcia kenośoljć letir przy ziaispe dagneo swłoa Nswzanijjeaże jset to, żbey pierzswa i osatntia lretia błya na siowm mijsceu, ptzłosoae mgoą być w niiedazłe i w dzyalsm cągiu nie pwinnoo to srtwaazć pbmoelórw ze zimeuinrzoem ttesku. Djziee się tak detlago, że nie cytazmy witzckyssh lteir w swiołe ale całe sołwa od razu.Wykonanie: Błażej Kwidziński