Tekst "normalny":
Tekst po wymieszaniu wewnętrznych liter w poszczególnych słowach:
Zdogine z nomsjzywani badaaimni pmozeynarwzoprdi na brcytksiyjh uytnicwtereash nie ma zeanzicna kljśoenoć lteir przy zipsiae danego sołwa Njaaseżjinzwe jset to, żbey pswezria i onsaitta litrea błya na sowim mecsjiu, pzstaoołe mgoą być w nziediłae i w dszlaym cgąiu nie poinwno to straazwć pelmóobrw ze ziiozmeeurnm tsketu. Dzejie się tak dtelgao, że nie ctzaymy wtczikyssh lteir w swłioe ale całe słwoa od rzau.Wykonanie: Błażej Kwidziński