Tekst "normalny":
Tekst po wymieszaniu wewnętrznych liter w poszczególnych słowach:
Zdnigoe z nazmjynswoi bmnidaaai pdnayerpwzozormi na byjksytrich uenrwaetcsiyth nie ma zznceiana kjśnleooć lietr pzry zpsiaie daengo sołwa Naajsżjeziwne jset to, żbey pziwrsea i oiastnta ltriea była na siowm mscjieu, płatoosze mogą być w nieidzałe i w dayzslm cigąu nie poiwnno to sazwrtać plmberoów ze znomeuierizm tksteu. Dzieje się tak dglateo, że nie camzyty wisstkzych letir w swołie ale całe sołwa od razu.Wykonanie: Błażej Kwidziński