Tekst "normalny":
Tekst po wymieszaniu wewnętrznych liter w poszczególnych słowach:
Zinogde z nnysoamzwji bdaainmai pmwdenzrzpoyaori na bsjctkyriyh utisewcyanerth nie ma znicnzaea kenoośjlć ltier przy zaispie dngaeo swłoa Nsawnijjaeżze jest to, żeby pwreszia i oisnttaa lrieta błya na swoim msejicu, potołzsae mogą być w niłdezaie i w dzlyasm cgąiu nie pnnowio to saawtrzć póbemorlw ze zenmziueriom tteksu. Dezjie się tak dagtelo, że nie cayzmty wtykiszsch lietr w siwołe ale całe sowła od razu.Wykonanie: Błażej Kwidziński