Tekst "normalny":
Tekst po wymieszaniu wewnętrznych liter w poszczególnych słowach:
Zndogie z nswzaoynmji baimaadni prpnearzdzmoyowi na byyirjtkcsh utitsyreewnach nie ma zeazninca knolejość leitr pzry zaipsie denago słowa Nżjeaisnjawze jset to, żbey pszwiera i osnitata lertia była na soiwm msjiceu, ptoazłose mogą być w nłzaediie i w dlzaysm cgąiu nie pwoinno to szrtwaać plomórbew ze zzniuieroemm tktseu. Djzeie się tak dealtgo, że nie cmyazty wtczsksiyh lteir w siwłoe ale cłae swłoa od rzau.Wykonanie: Błażej Kwidziński