Tekst "normalny":
Tekst po wymieszaniu wewnętrznych liter w poszczególnych słowach:
Zodgnie z nmayoszjwni bnaaadmii pdyoeowmzznprari na bycstykirjh ueywntisrecath nie ma zczienana kolśnojeć lietr przy zsipaie dgnaeo swłoa Nwajnieżjszae jest to, żbey piezrswa i ontsitaa letria była na sowim mijcesu, psołzotae mogą być w ndiiłzeae i w dzyaslm cgąiu nie pwnnioo to swratazć pólrmboew ze zzirieeumonm tstkeu. Djezie się tak dateglo, że nie czymaty witcsszykh leitr w słiwoe ale cłae słowa od rzau.Wykonanie: Błażej Kwidziński