Tekst "normalny":
Tekst po wymieszaniu wewnętrznych liter w poszczególnych słowach:
Zgdoine z nnomzsjyawi bnmaiaadi ppoemzrrwoydnazi na bystkrcyjih usweetrcitnayh nie ma zanenzica keonśjolć lteir przy zspiaie dgnaeo swłoa Njasżaiwzenje jset to, żeby pirzwesa i oasintta ltirea błya na siwom mcjesiu, pooatłzse mogą być w nłizeidae i w dlyszam ciągu nie piwnono to szawartć polrebmów ze zriiuezoenmm ttkseu. Dzeije się tak dltegao, że nie cytmazy wsictkzsyh leitr w siwłoe ale całe swłoa od rzau.Wykonanie: Błażej Kwidziński