Tekst "normalny":
Tekst po wymieszaniu wewnętrznych liter w poszczególnych słowach:
Zinodge z nosmayzwnji baidamnai pzopnrdzrmeayowi na bysrjcktyih uiayesetcntwrh nie ma zcnanieza kśoljenoć leitr przy zsipiae dngeao sowła Njezawjżanise jest to, żbey prezsiwa i onsitata ltriea była na soiwm mjsiecu, pazsołtoe mogą być w niiełdzae i w dlayszm cągiu nie pwonino to srtaawzć plrobómew ze zenorieziumm tskteu. Dijzee się tak detalgo, że nie camtyzy wkzysticsh ltier w słowie ale całe słwoa od rzau.Wykonanie: Błażej Kwidziński