Tekst "normalny":
Tekst po wymieszaniu wewnętrznych liter w poszczególnych słowach:
Zdnogie z nmaozjswnyi bdainamai porrnzedwopyazmi na btrisyjkcyh usaientcwertyh nie ma zncaienza knejlśooć lietr pzry zspiaie dgenao swłoa Nżijaezwjsnae jest to, żeby pwezsria i oniattsa letira była na soiwm mijecsu, pastłozoe mogą być w nidłziaee i w dalsyzm cgiąu nie piwonno to srwaatzć prebomlów ze zezmeuniriom tktseu. Dzeije się tak degtalo, że nie ctmayzy wiczktssyh liter w siłwoe ale całe swłoa od razu.Wykonanie: Błażej Kwidziński