Tekst "normalny":
Tekst po wymieszaniu wewnętrznych liter w poszczególnych słowach:
Ziongde z nzsnyajwomi bidanamai pwapoymrzonrzdei na btijyysckrh uwrnyetsaiceth nie ma zcniaenza kloenśojć letir pzry zpsiaie daegno swoła Nnwzaieżsajje jest to, żbey pirewsza i otastina leitra błya na swoim mijescu, płoszoate mgoą być w nłziadeie i w dalszym ciągu nie pionwno to stawzarć póleobrmw ze zeimrueoiznm tskteu. Djieze się tak dlaetgo, że nie cayztmy wyskzctish lietr w soiwłe ale cłae swłoa od razu.Wykonanie: Błażej Kwidziński