Tekst "normalny":
Tekst po wymieszaniu wewnętrznych liter w poszczególnych słowach:
Zinodge z nsjwayznmoi binmadaai pzdwnerompaorzyi na bcsyyirkjth urwecentaystih nie ma znicnezaa konlśejoć letir przy zaiispe dnegao słowa Nasjawjizenże jset to, żeby pwezisra i onstiata lertia była na sowim misjceu, płtoazsoe mgoą być w ndaieiłze i w dlasyzm cgąiu nie pnoiwno to sazwtrać poórmeblw ze zinizeeuormm tketsu. Dejzie się tak dlatego, że nie catzmyy wkiscytzsh letir w siłowe ale cłae słowa od rzau.Wykonanie: Błażej Kwidziński