Tekst "normalny":
Tekst po wymieszaniu wewnętrznych liter w poszczególnych słowach:
Zdognie z nnwozymjasi baadimani pzdwopeyzoamrrni na brkcsytjyih usywecternaith nie ma zencnziaa kjenśoloć liter pzry zisaipe dngeao sowła Nwainjżjaszee jset to, żeby pwesizra i oasittna ltiera była na soiwm mcjiesu, psztaołoe mgoą być w nediłiaze i w daslzym cgiąu nie pwninoo to sazwartć pmróoelbw ze zeurnizioemm tektsu. Djeize się tak delgtao, że nie czymtay wtszkisych lietr w słowie ale cłae sołwa od rzau.Wykonanie: Błażej Kwidziński