Tekst "normalny":
Tekst po wymieszaniu wewnętrznych liter w poszczególnych słowach:
Zgidnoe z najzwonsymi bmaadinai pzoydepnwaromzri na brjtikyscyh utestecnwirayh nie ma zcaeiznna koeośnjlć lietr przy zapisie dgnaeo sowła Nszjweaniżjae jest to, żeby pwiresza i oatsinta litrea błya na swiom mcjiseu, pozasotłe mgoą być w nełdaziie i w dzsyalm cąigu nie powinno to szrtwaać pmlbeóorw ze zunmiroiezem tteksu. Diezje się tak dgetlao, że nie ctmyzay wsitkszcyh leitr w słwoie ale cłae swłoa od rzau.Wykonanie: Błażej Kwidziński