Tekst "normalny":
Tekst po wymieszaniu wewnętrznych liter w poszczególnych słowach:
Zgidone z njszowymani biadaamni pdomrarzpnzoyewi na bsrtjcyyikh ueyiattrcsnewh nie ma znaneizca kjślneooć leitr pzry zapsiie dgneao swoła Nżawsnazjieje jest to, żeby pziwsrea i oistanta lirtea błya na swiom mijescu, płooatzse mogą być w neidzłaie i w daylzsm cąigu nie pinwono to sawarztć pómorlbew ze zmneuorziiem tsektu. Dezjie się tak dtgelao, że nie cyamzty wtyicsskzh letir w siłwoe ale cłae swoła od rzau.Wykonanie: Błażej Kwidziński