Tekst "normalny":
Tekst po wymieszaniu wewnętrznych liter w poszczególnych słowach:
Zingdoe z nnyjszowmai banimadai prmnzowaeydopzri na byytjsicrkh uysaeewtnirtch nie ma zcianezna kojlśnoeć lietr przy zpasiie dgaeno słowa Njjsiaanezżwe jest to, żeby pwzsriea i otiasnta lirtea błya na sowim msicjeu, pzałtosoe mogą być w ndiziełae i w dlaszym cąigu nie pnoiwno to satwrzać pórmolebw ze zzoeuienmirm tskteu. Diejze się tak dgtaelo, że nie czyatmy wykztsisch liter w siłowe ale całe słwoa od razu.Wykonanie: Błażej Kwidziński