Tekst "normalny":
Tekst po wymieszaniu wewnętrznych liter w poszczególnych słowach:
Zdionge z nowazmsjnyi biadamani pooyzwdrnrepmazi na bcjskryytih utyaienswrcteh nie ma zeznancia kśloojneć liter pzry zipisae denago swoła Nwżjjnsaeiaze jest to, żeby pwsrziea i otnisata lteria była na sowim mcejisu, potzałsoe mgoą być w niadłziee i w dslzyam cgiąu nie pniwono to sztarawć pebóomlrw ze zeriomiuenzm tketsu. Dzeije się tak deatglo, że nie cytamzy wyitsczskh liter w soiwłe ale cłae słwoa od razu.Wykonanie: Błażej Kwidziński