Tekst "normalny":
Tekst po wymieszaniu wewnętrznych liter w poszczególnych słowach:
Ziongde z naymzwnjosi baamdinai przoeowzpaydmrni na btycjysikrh uscentriteaywh nie ma zanizenca kśeloonjć lteir przy zpsaiie degano sowła Naezsżajijwne jset to, żbey pirzwsea i otinstaa letira błya na siwom mciejsu, pasztoołe mogą być w ndłiaeize i w dlzasym cąigu nie pnwoino to straawzć peóblmorw ze zuineziemorm ttesku. Djzeie się tak dlagteo, że nie cyazmty wyskzcisth ltier w swołie ale całe sołwa od rzau.Wykonanie: Błażej Kwidziński