Tekst "normalny":
Tekst po wymieszaniu wewnętrznych liter w poszczególnych słowach:
Zniodge z noajyzsmnwi biaadamni powanordyzrepzmi na btjrisykcyh uyairtnecswteh nie ma zanczenia kleośjnoć letir pzry zaiipse danego sowła Nnjizseżaajwe jest to, żeby pizerwsa i onatstia ltiera była na swiom mceijsu, pooazłste mogą być w niidzłeae i w dzsylam cągiu nie pwonnio to swaazrtć polbómrew ze zezoreniiumm tsetku. Dezjie się tak dtalgeo, że nie cytamzy wtzkycissh ltier w słwioe ale cłae swoła od rzau.Wykonanie: Błażej Kwidziński