Tekst "normalny":
Tekst po wymieszaniu wewnętrznych liter w poszczególnych słowach:
Zigonde z nsawmzyonji bminadaai pmndowarpezyzroi na byrktciysjh utncawsiryteeh nie ma zneinacza kośnojelć leitr przy zaipsie dageno sowła Nsjzieażnawje jest to, żbey piwrzsea i otstiana litera była na siowm mcjsieu, patzsołoe mgoą być w niełdiaze i w dyaszlm cgiąu nie piwonno to swatrazć pembrloów ze zeumnziireom tktesu. Dejzie się tak dgtaleo, że nie caytzmy wisytkczsh ltier w sołiwe ale cłae swłoa od rzau.Wykonanie: Błażej Kwidziński