Tekst "normalny":
Tekst po wymieszaniu wewnętrznych liter w poszczególnych słowach:
Zngoide z njymanzwosi bniamdaai pamrnpozorzyedwi na bsyikrcyjth unatctirweyesh nie ma zacenzina keonjoślć letir pzry zaipise dnageo słwoa Nżjiwezajsane jest to, żbey przsiwea i oinsttaa ltirea błya na sowim mesciju, pztsoałoe mgoą być w nełidazie i w dszylam ciągu nie poinwno to srtawazć perlóombw ze zeeiuziomnrm tetsku. Dzejie się tak dtelgao, że nie ctzyamy wztisysckh leitr w siwłoe ale cłae sołwa od razu.



Wykonanie: Błażej Kwidziński